Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Toen gevlucht … hoe is het nu?

Voormalig vluchtelingen aan het woord over integreren in Nederland

De komst van vluchtelingen naar Nederland heeft in de afgelopen jaren voor uitdagingen gezorgd. Niet alleen voor de samenleving als geheel, maar ook voor de overheid, maatschappelijke organisaties en natuurlijk voor de vluchtelingen zelf.

Het is echter niet de eerst keer dat Nederland geconfronteerd wordt met grote aantallen vluchtelingen. Welke lessen kunnen we trekken uit ervaringen van het verleden? We spraken met Nederlanders die voor het jaar 2000 naar Nederland zijn gevlucht over hun ervaringen. Hoe hebben zij een plek verworven binnen de Nederlandse samenleving? Welke factoren vormden een belemmering en wat heeft hen juist op weg geholpen? Daarnaast vroegen wij hen om recente vluchtelingen, overheden en organisaties advies te geven.

Alle ervaringen en adviezen bundelden wij tot zogenaamde lessen die we presenteren in dit rapport. Deze lessen dienen ter ondersteuning van nieuwkomers, maar zijn er ook op gericht om de overheid, maatschappelijke organisaties en de samenleving als geheel te ondersteunen om deze mensen op weg te helpen.