Diversiteit

This is me!

Rozetta Meijer
Suzan de Winter-Koçak
Marjolijn Distelbrink
Suahar Noor

Download via www.kis.nl

2018
ISBN 978-90-5830-884-9
42 pag.

Weerbaarheids- en identiteitsversterking voor jongeren met een migratieachtergrond

This is me! is een methodiek die jongeren met een migratieachtergrond weerbaar maakt tegen discriminatie. Dat is nodig omdat jongeren zich nu vaak onvoldoende kunnen verweren tegen discriminatie. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun identiteitsontwikkeling en mentale gezondheid. KIS ontwikkelde deze methodiek samen met jongeren zelf.

This is me! is een groepstraining die uitgevoerd wordt door getrainde jongeren- of welzijnswerkers, die waar nodig worden geassisteerd door een jongere uit de doelgroep. De methodiek is ontwikkeld vanuit de praktijk; veel thema’s die in de methodiek aandacht krijgen zijn aangedragen door jongeren. Er is daarnaast veel gebruik gemaakt van inzichten uit al ontwikkelde interventies op het gebied van empowerment van migrantengroepen. In deze publicatie wordt de onderbouwing gegeven van de probleemdefinitie en de inhoud en aanpak van de methodiek vanuit wetenschappelijke literatuur en onderzoek.