Diversiteit

Salafisme in Nederland belicht

Maurits Berger
Merel Kahmann
Siham El Baroudi
Ahmed Hamdi

Download

Samenvatting

Persbericht

2018
ISBN 978-90-5830-889-4
42 pag.

Vijftien jaar salafisme onderzoek in Nederland

Wat zijn de laatste wetenschappelijke (en empirische) inzichten over de concrete manifestatievormen van het salafisme in Nederland? Voor het beantwoorden van deze vraag hebben het Verwey-Jonker Instituut en de Universiteit Leiden in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid een literatuurstudie uitgevoerd. Op basis van de relevante wetenschappelijke literatuur die over salafisme in Nederland is verschenen in de periode 2004-2018, wordt ingegaan op: de definitie van het begrip salafisme, de verschillende stromingen, de omvang van de groep, het interne discours, de impact, het aanpassingsvermogen, de invloed vanuit andere landen en de behoeften vanuit de moslimgemeenschap waar het salafisme in voorziet. Ook biedt de studie inzicht in de kennis die nog ontbreekt op bovenstaande en andere aspecten van het salafisme.