Salafisme in Nederland belicht

Vijftien jaar salafisme onderzoek in Nederland
PublicatiesGepubliceerd op: 12-02-19
Wat zijn de laatste wetenschappelijke (en empirische) inzichten over de concrete manifestatievormen van het salafisme in Nederland? Voor het beantwoorden van deze vraag hebben het Verwey-Jonker Instituut en de Universiteit Leiden in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een literatuurstudie uitgevoerd.

Op basis van de relevante wetenschappelijke literatuur die over salafisme in Nederland is verschenen in de periode 2004-2018, wordt ingegaan op: de definitie van het begrip salafisme, de verschillende stromingen, de omvang van de groep, het interne discours, de impact, het aanpassingsvermogen, de invloed vanuit andere landen en de behoeften vanuit de moslimgemeenschap waar het salafisme in voorziet. Ook biedt de studie inzicht in de kennis die nog ontbreekt op bovenstaande en andere aspecten van het salafisme.

 

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: