Buurten

Leefomstandigheden inwoners met een Antilliaanse achtergrond in Den Haag

Esther Horrevorts
Hans Bellaart

Download via www.kis.nl

2018
ISBN 978-90-5830-903-7
22 pag.

Factsheet

Actieve organisaties voor en door Antilliaanse Nederlanders in Den Haag, HAAB en OCAN, hebben Kennisplatform Integratie & Samenleving verzocht om de situatie van de Antilliaanse gemeenschap in Den Haag in kaart te brengen. Dit heeft geresulteerd in een factsheet waarin op een groot aantal thema’s kerncijfers zijn verzameld. Uit de factsheet blijkt dat kinderen met een Antilliaanse achtergrond vergeleken met jeugd van een andere herkomst, het hoogst scoren op de risicofactoren: armoede, eenoudergezinnen, jeugdwerkloosheid en gebruik van de jeugdhulp. Jeugdigen met een Antilliaanse achtergrond wonen vaker in de slechtere, kansarme wijken en voelen zich daar minder veilig. Ondanks de gemiddeld slechtere leefomstandigheden doet een deel van de Antilliaanse jongeren het wel goed in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Het opleidingsniveau van deze jongeren stijgt gestaag, maar al met al is het beeld dat de leefomstandigheden van een relatief groot deel van de inwoners met een Antilliaanse achtergrond niet zo rooskleurig zijn.

Deze informatie geeft meer inzicht in de specifieke problemen en de kansen om daar nieuwe projecten voor te ontwikkelen. De zelforganisaties willen samen met anderen de maatschappelijke situatie van Antilliaanse Nederlanders verbeteren.