Leefomstandigheden inwoners met een Antilliaanse achtergrond in Den Haag

Factsheet
PublicatiesGepubliceerd op: 11-10-18
Actieve organisaties voor en door Antilliaanse Nederlanders in Den Haag, HAAB en OCAN, hebben Kennisplatform Inclusief Samenleven verzocht om de situatie van de Antilliaanse gemeenschap in Den Haag in kaart te brengen. Dit heeft geresulteerd in een factsheet waarin op een groot aantal thema’s kerncijfers zijn verzameld.

Uit de factsheet blijkt dat kinderen met een Antilliaanse achtergrond vergeleken met jeugd van een andere herkomst, het hoogst scoren op de risicofactoren: armoede, eenoudergezinnen, jeugdwerkloosheid en gebruik van de jeugdhulp. Jeugdigen met een Antilliaanse achtergrond wonen vaker in de slechtere, kansarme wijken en voelen zich daar minder veilig. Ondanks de gemiddeld slechtere leefomstandigheden doet een deel van de Antilliaanse jongeren het wel goed in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Het opleidingsniveau van deze jongeren stijgt gestaag, maar al met al is het beeld dat de leefomstandigheden van een relatief groot deel van de inwoners met een Antilliaanse achtergrond niet zo rooskleurig zijn.

Deze informatie geeft meer inzicht in de specifieke problemen en de kansen om daar nieuwe projecten voor te ontwikkelen. De zelforganisaties willen samen met anderen de maatschappelijke situatie van Antilliaanse Nederlanders verbeteren.

ISBN 978-90-5830-903-7
2018

Download via KIS

Thema's

 • Buurten en leefbaarheid

  We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: