Oratie Majone Steketee: De olifant in de (kinder)kamer

Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen: hoe doorbreken we de cirkel?
PublicatiesGepubliceerd op: 13-10-17
Zo’n 119.000 kinderen in Nederland worden mishandeld in het gezin waarin zij opgroeien. En dat aantal lijkt niet af te nemen, het aantal (her)meldingen neemt zelfs toe. In haar inaugurele rede gaat Steketee in op de oorzaken waarom we kindermishandeling als probleem niet goed kunnen herkennen en soms niet willen erkennen.

Hoe verbeteren we dat? Hoe kunnen we deze kinderen beschermen en voorkomen dat zij later dit patroon herhalen? Ze belicht het probleem van kindermishandeling van verschillende kanten. En laat zien dat het een ingewikkeld en ongemakkelijk probleem is dat met regelgeving en beleidsvoornemens niet ‘weg geregeld’ kan worden.

Steketee: “Ik wil laten zien dat kindermishandeling niet voldoende herkend wordt, en dat hulp aan kinderen nog steeds ondergeschikt is aan regelgeving en regelzucht.”

Vanuit haar leerstoel, en met hulp van professionals, wil Steketee de mogelijkheden ontwikkelen om kinderen beter te beschermen en de intergenerationele overdracht van geweld een halt toeroepen. Op 13 oktober 2017 aanvaardde Majone Steketee haar benoeming tot bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: