Diversiteit

Vluchtelingen aan het werk

Download
2016
ISBN 978-90-5830-747-7
33 pag.

Enquête onder gemeenten over arbeidstoeleiding van
statushouders

Al geruime tijd komen grotere aantallen vluchtelingen naar Nederland. Gemeenten zijn via de Participatiewet verantwoordelijk voor ondersteuning van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunningen) bij het vinden van werk. Van eerdere groepen vluchtelingen weten wij dat hun arbeidsparticipatie laag is. Kennisplatform Integratie & Samenleving en Divosa hebben alle Nederlandse gemeenten in een online enquête gevraagd wat de huidige stand van zaken is bij de arbeidsmarkttoeleiding van statushouders en wat gemeenten zien als kansen en knelpunten, randvoorwaarden en uitdagingen. De respons op de enquête is representatief, waardoor we in deze rapportage een beeld kunnen schetsen van de situatie in alle Nederlandse gemeenten.