Vluchtelingen aan het werk

Enquête onder gemeenten over arbeidstoeleiding van statushouders
PublicatiesGepubliceerd op: 24-06-16
Kennisplatform Inclusief Samenleven en Divosa hebben alle Nederlandse gemeenten in een online enquête gevraagd wat de huidige stand van zaken is bij de arbeidsmarkttoeleiding van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Wat zien gemeenten als kansen en knelpunten, randvoorwaarden en uitdagingen?

Al geruime tijd komen grotere aantallen vluchtelingen naar Nederland. Gemeenten zijn via de Participatiewet verantwoordelijk voor ondersteuning van statushouders – vluchtelingen met een verblijfsvergunning – bij het vinden van werk. Van eerdere groepen vluchtelingen weten wij dat hun arbeidsparticipatie laag is.

De respons op de enquête is representatief, waardoor we in deze rapportage een beeld kunnen schetsen van de situatie in alle Nederlandse gemeenten.

ISBN 978-90-5830-747-7
33 pag
2016

Download via KIS

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: