Buurten

Naar een signaleringsinstrument voor de voedingsbodem van radicalisering in wijken

Jolijn Broekhuizen
Freek Hermens
Maaike van Kapel
Ron van Wonderen

Download

2016
ISBN 978-90-5830-719-4
56 pag.

Een verkenning van de mogelijkheden

Geradicaliseerde jongeren zorgen al enkele jaren voor hoofdbrekens bij nationale en lokale overheden, hulpverleningsprofessionals, ouders en andere betrokkenen. De vraag die altijd de boventoon voert is: hoe kunnen we radicalisering voorkomen? Binnen dit onderzoek is er een instrument ontwikkeld dat de risicofactoren signaleert die gezamenlijk een voedingsbodem voor radicalisering kunnen vormen.

De risicofactoren zijn bijvoorbeeld gezinsproblematiek, gevoelens van achterstelling en weinig religieuze weerbaarheid. Het signaleringsinstrument kan met name voor gemeenten informatie opleveren waarmee focus kan worden gebracht in (preventief) beleid, beleid onderbouwen en biedt informatie waarmee het gesprek aan kan worden gegaan met bewoners en jongeren in wijken. Het ontwikkelde instrument is getest in een pilot in twee Amsterdamse wijken. Dit leverde veel interessante informatie op. Tegelijkertijd kwamen er enkele verbeterpunten van het instrument naar voren. In 2016 zal het instrument doorontwikkeld worden