Naar een signaleringsinstrument voor de voedingsbodem van radicalisering in wijken

Een verkenning van de mogelijkheden
PublicatiesGepubliceerd op: 17-03-16
Geradicaliseerde jongeren zorgen al enkele jaren voor hoofdbrekens bij nationale en lokale overheden, hulpverleningsprofessionals, ouders en andere betrokkenen. De vraag die altijd de boventoon voert is: hoe kunnen we radicalisering voorkomen? Binnen dit onderzoek is er een instrument ontwikkeld dat de risicofactoren signaleert die gezamenlijk een voedingsbodem voor radicalisering kunnen vormen.

De risicofactoren zijn bijvoorbeeld gezinsproblematiek, gevoelens van achterstelling en weinig religieuze weerbaarheid. Het signaleringsinstrument kan met name voor gemeenten informatie opleveren waarmee focus kan worden gebracht in (preventief) beleid, beleid onderbouwen en biedt informatie waarmee het gesprek aan kan worden gegaan met bewoners en jongeren in wijken. Het ontwikkelde instrument is getest in een pilot in twee Amsterdamse wijken. Dit leverde veel interessante informatie op. Tegelijkertijd kwamen er enkele verbeterpunten van het instrument naar voren. In 2016 zal het instrument doorontwikkeld worden.

ISBN 978-90-5830-719-4
56 pag
2016

Download via KIS

Onderzoekers

Thema's

 • Buurten en leefbaarheid

  We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Polarisatie en verbinding

  Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: