MoneyWays, jongeren bewust leren omgaan met geld

Evaluatieonderzoek
PublicatiesGepubliceerd op: 10-01-17
MoneyWays is een peer education-programma dat wordt aangeboden op scholen voor voortgezet- en beroepsonderwijs. Het programma beoogt jongeren te stimuleren tot bewust omgaan met geld om daarmee financiële problemen te voorkomen. Het programma is ontwikkeld door bureau voor maatschappelijke innovatie Diversion in samenwerking met het Nibud.

Het Verwey-Jonker Instituut is gevraagd om een onafhankelijke evaluatie van MoneyWays uit te voeren. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de uitkomsten van de evaluatie en komen docenten, peer educators en leerlingen aan het woord over hun persoonlijke ervaringen met het programma.

Onderzoekers

 • Meintje van Dijk
 • Anna Wróblewska
 • Saptarshi Chowdhury Barua

Thema's

 • Armoede en schulden

  Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: