Diversiteit

'Gewoon Getrouwd'

Susan Rutten
Esther van Eijk
Lisanne Drost
Khadija Kadrouch-Outmany
Eliane Smits van Waesberghe

met medewerking van
Kiki ten Broek
Jana Gorissen
Vita Los Msc.
Harrie Jonkman

Persbericht Universiteit van Maastricht

Download van de publicatie

2015

Een onderzoek naar kindhuwelijken en religieuze huwelijken in Nederland

In opdracht van de Directie Integratie en Samenleving van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Universiteit Maastricht samen met het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek uitgevoerd naar informele (kind)huwelijken. Het onderzoek schetst een beeld van de aard en omvang van kindhuwelijken en (onwettige) religieuze huwelijken in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd van medio mei 2015 tot en met november 2015 op basis van onder andere een landelijke enquĂȘte onder professionals die werken met jeugdigen, verdiepende-interviews met deskundigen, en focusgroepsbijeenkomsten met sleutelfiguren uit - en professionals werkzaam in - bepaalde geselecteerde gemeenschappen.