‘Gewoon getrouwd’

Een onderzoek naar kindhuwelijken en religieuze huwelijken in Nederland
PublicatiesGepubliceerd op: 15-02-16
In opdracht van de Directie Integratie en Samenleving van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Universiteit Maastricht samen met het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek uitgevoerd naar informele (kind)huwelijken.

Het onderzoek schetst een beeld van de aard en omvang van kindhuwelijken en (onwettige) religieuze huwelijken in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd van medio mei 2015 tot en met november 2015 op basis van onder andere een landelijke enquête onder professionals die werken met jeugdigen, verdiepende-interviews met deskundigen, en focusgroepsbijeenkomsten met sleutelfiguren uit – en professionals werkzaam in – bepaalde geselecteerde gemeenschappen.

Lees ook het Persbericht Universiteit van Maastricht over deze publicatie.

Onderzoekers

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

  Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: