Derde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland

PublicatiesGepubliceerd op: 01-12-14
In deze derde, jaarlijkse rapportage Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland zien we een gestage stijging van het aantal racistische incidenten over de jaren heen. Tegelijkertijd blijkt dat de omvang van de extreemrechtse formaties nog altijd op een heel laag niveau zit.

Een nieuw onderdeel in de jaarlijkse rapportage is de koppeling van gerechtelijke gegevens aan politiegegevens. De verschillende typen incidenten worden vergeleken met voorgaande jaren en geïllustreerd met voorbeelden uit de politiepraktijk.

Typering van verdachten, proces-verbaal en de afdoening van het Openbaar Ministerie komen per thema aan bod in een hoofdstuk over justitiële afhandeling. Hierbij wordt het gehele traject in beeld gebracht, van incident zoals dat wordt geregistreerd door de politie tot het vonnis door de rechtbank. Tevens worden een aantal relevante rechtszaken besproken die het beeld dat wordt geschetst verder illustreren.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: