Armoede en Schulden

Lokaal en integraal

Monique Stavenuiter
Trudi Nederland

Volledige tekst (pdf)

2014

ISBN 978-90-5830-631-9
83 pag. € 7,00

Vormgeving en uitvoering van de schuldhulpverlening in zestig gemeenten

Sinds juli 2012 staan de Nederlandse gemeenten met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening(Wgs), aan het roer om de schuldhulpverlening op een integrale wijze in te vullen. In opdracht van het ministerie SZW heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan naar de integrale schuldhulpverlening bij zestig gemeenten.
Onder integrale schuldhulpverlening verstaan we zowel de integrale aanpak in de keten (van preventie tot en met nazorg) als een integrale benadering binnen het sociale domein. Uit het onderzoek komt naar voren dat gemeenten steeds meer kiezen voor een individuele aanpak op maat (gemeente doet dit door zelf op lokaal niveau de schuldenproblematiek aan te pakken). Gemeenten willen ook meer inzetten op preventie en op de samenhang in het sociale domein, maar deze onderdelen van de schuldhulpaanpak moeten nog beter van de grond komen. Gemeenten gaan daar – onder invloed van de drie decentralisaties en de investeringen van het Rijk in het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid – in de nabije toekomst meer in investeren.