Lokaal en integraal

Vormgeving en uitvoering van de schuldhulpverlening in zestig gemeenten
PublicatiesGepubliceerd op: 23-04-14
Sinds juli 2012 staan de Nederlandse gemeenten met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), aan het roer om de schuldhulpverlening op een integrale wijze in te vullen. In opdracht van het ministerie SZW heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan naar de integrale schuldhulpverlening bij zestig gemeenten.

Onder integrale schuldhulpverlening verstaan we zowel de integrale aanpak in de keten (van preventie tot en met nazorg) als een integrale benadering binnen het sociale domein. Uit het onderzoek komt naar voren dat gemeenten steeds meer kiezen voor een individuele aanpak op maat (gemeente doet dit door zelf op lokaal niveau de schuldenproblematiek aan te pakken). Gemeenten willen ook meer inzetten op preventie en op de samenhang in het sociale domein, maar deze onderdelen van de schuldhulpaanpak moeten nog beter van de grond komen. Gemeenten gaan daar – onder invloed van de drie decentralisaties en de investeringen van het Rijk in het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid – in de nabije toekomst meer in investeren.

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

Deel deze publicatie op: