Participatie van Stichting Allochtonen en Kanker in het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan allochtone kankerpatiënten

PublicatiesGepubliceerd op: 01-09-13
In deze rapportage doen we verslag van het eerste deelproject Patiëntenparticipatie van allochtonen met kanker in kwaliteit van zorg. Het project is onderdeel van het door ZonMw en VSB gefinancierde progamma Patiëntenparticipatie in onderzoek, kwaliteit en beleid. Het project is uitgevoerd in de periode september 2012 tot en met mei 2013.Dit project had tot doel om zicht te krijgen in de (specifieke) voorwaarden voor een effectieve patiëntenparticipatie van allochtone patiënten.

Het project bestaat uit twee delen. In het eerste deel hebben de onderzoekers de activiteiten van Stichting Allochtonen en Kanker onder de loep genomen. Dit deden we door een beknopt literatuuronderzoek, documentenanalyse, interviews met betrokkenen van SAK en samenwerkingspartners.

Het tweede deel van het project is uitgevoerd in samenwerking met SGAN en had tot doel om zicht te krijgen op (specifieke) voorwaarden waaronder participatie door allochtone patiënten kan plaatsvinden en de mate waarin deze voorwaarden al aanwezig zijn.

Onderzoekers

Thema's

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: