Jeugd

Pedagogische civil society voor beginners

Hoe professionals en vrijwilligers goed kunnen samenwerken rond jeugd en gezin

Deze handreiking is voor alle professionals die actief zijn rond jeugd en gezin: managers van Centra voor Jeugd en Gezin, schooldirecteuren, juffen en meesters, beleidsmakers, buurtcoaches, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en crèchemedewerkers, behandelaars en begeleiders. In deze handreiking geeft het Verwey-Jonker Instituut tips voor een betere samenwerking met vrijwilligers, buurtbewoners, ouders en jongeren. 

Of u nu in jeugdzorg, welzijn, onderwijs werkt of bij de gemeente, iedereen kan via z'n werk gewone mensen meer betrekken bij opvoeden en opgroeien. Zo versterkt u de pedagogische civil society en draagt u bij aan een positief opvoed- en opgroeiklimaat. Het georganiseerde vrijwilligerswerk rond jeugd en gezin is voor veel beroepskrachten een nieuwe wereld. Zoek die nieuwe wereld op en zorg samen voor het sociaal kapitaal van de toekomst.