Pedagogische civil society voor beginners

Hoe professionals en vrijwilligers goed kunnen samenwerken rond jeugd en gezin
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Deze handreiking is voor alle professionals die actief zijn rond jeugd en gezin: managers van Centra voor Jeugd en Gezin, schooldirecteuren, juffen en meesters, beleidsmakers, buurtcoaches, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en crèchemedewerkers, behandelaars en begeleiders. In deze handreiking geeft het Verwey-Jonker Instituut tips voor een betere samenwerking met vrijwilligers, buurtbewoners, ouders en jongeren.

Of u nu in jeugdzorg, welzijn, onderwijs werkt of bij de gemeente, iedereen kan via z’n werk gewone mensen meer betrekken bij opvoeden en opgroeien. Zo versterkt u de pedagogische civil society en draagt u bij aan een positief opvoed- en opgroeiklimaat. Het georganiseerde vrijwilligerswerk rond jeugd en gezin is voor veel beroepskrachten een nieuwe wereld. Zoek die nieuwe wereld op en zorg samen voor het sociaal kapitaal van de toekomst

Onderzoekers

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: