Jeugd

Vrijwillige ondersteuning van jongeren zonder startkwalificatie

Marian van der Klein
Fabian Dekker

Volledige tekst (pdf)

2011

ISBN 978-90-5830-4605
81 pag. € 9,50 euro

Een literatuuronderzoek naar effectieve methodieken en praktijken

Het terugdringen van het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat, is een van de speerpunten van het huidige kabinet. In het schooljaar 2008/2009 verlieten zo'n 43.000 jongeren met een leeftijd van 12 tot 23 jaar voortijdig de school. Ook het Oranje Fonds probeert via het stimuleren van diverse initiatieven voortijdige schooluitval te bestrijden. In 2012 wil het Oranje Fonds met een nieuw te ontwikkelen programma de leerprestaties van jongeren verbeteren door de inzet van vrijwilligers. Met dit literatuuronderzoek levert het Verwey-Jonker Instituut bouwstenen aan voor dat programma. De auteurs presenteren een aantal factoren die bijdragen aan het succes van vrijwilligersprojecten die zich richten op het bestrijden van voortijdige schooluitval.