Vrijwillige ondersteuning van jongeren zonder startkwalificatie

Een literatuuronderzoek naar effectieve methodieken en praktijken
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
Het terugdringen van het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat, is een van de speerpunten van het huidige kabinet. In het schooljaar 2008/2009 verlieten zo’n 43.000 jongeren met een leeftijd van 12 tot 23 jaar voortijdig de school. Ook het Oranje Fonds probeert via het stimuleren van diverse initiatieven voortijdige schooluitval te bestrijden.

In 2012 wil het Oranje Fonds met een nieuw te ontwikkelen programma de leerprestaties van jongeren verbeteren door de inzet van vrijwilligers. Met dit literatuuronderzoek levert het Verwey-Jonker Instituut bouwstenen aan voor dat programma. De auteurs presenteren een aantal factoren die bijdragen aan het succes van vrijwilligersprojecten die zich richten op het bestrijden van voortijdige schooluitval.

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: