Onderwijs

Connect

www.poraad.nl

Auteurs:
Verwey-Jonker Instituut:
E. Smits van Waesberghe
M. Steketee
W. Roeleveld
M. Vandenbroucke

PO-Raad:
E. van Bokhorst
A. van der Linde

Volledige tekst (pdf)

2011

ISBN 978-90-5830-452-0, 124 pag.

Naar het persbericht

Instrument voor inzicht en aanpak maatschappelijke problematiek van leerlingen in het basisonderwijs

De afgelopen jaren zijn heel wat maatschappelijke taken op het bordje van de school terechtgekomen. Van de zorg voor veiligheid en het tegengaan van segregatie, of de preventie van overgewicht tot bijvoorbeeld fietsles, ontbijt en de vraag of de school toezicht kan houden op nachtrust van leerlingen. In hoeverre - en op welke wijze - een school inspeelt op deze maatschappelijke verwachtingen is aan de school zelf.

Om vooral scholen waar de kwaliteit onder druk staat (zoals zwakke of zeer zwakke scholen) meer inzicht te geven in de maatschappelijke problematiek binnen hun school, heeft het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met de PO-Raad een instrument ontwikkeld: Connect. Het is een instrument voor scholen om te bepalen welk beleid zij willen voeren in de aanpak van maatschappelijke problemen van leerlingen. Ze kunnen daarmee bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van leerlingen.

Deze uitgave voor scholen en schoolbesturen neemt de lezer stapsgewijs mee in de onderdelen van Connect, zoals het afnemen van een vragenlijst. De methode laat scholen zien in hoeverre zij met interventies al aansluiten bij problemen, en welke nieuwe interventies zij zouden kunnen inzetten. De publicatie bevat dan ook een handboek met een uitgebreide beschrijving van verschillende interventies rondom gezin, school, gedrag en houding en buurt.