Seksueel en huiselijk geweld

Evaluatie Gelderse aanpak kindermishandeling

Marjolijn Distelbrink
Suzanne Tan

Volledige tekst (pdf)

2008

ISBN 978-90-5830-295-3
39 pag. 

1-meting zomer 2008

Als ouders psychische stoornissen hebben, lopen de kinderen aanzienlijk meer kans om met problemen in de opvoeding te worden geconfronteerd. De provincie Gelderland wil kinderen in zulke gezinnen beter beschermen. Daartoe dient het protocol dat voorziet in vroegtijdige signalering van risico's voor kinderen en betere informatie-uitwisseling tussen de geestelijke gezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg Gelderland, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de Raad voor de Kinderbescherming.  

Dit rapport bevat het tweede deel van de evaluatie naar die nieuwe werkwijze. Nagegaan is of de preventie van problemen in de provincie is verbeterd, of de uitwisseling van gegevens tussen de instellingen is verbeterd en hoe de werkwijze wordt ervaren.