Evaluatie Gelderse aanpak kindermishandeling

1-meting zomer 2008
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
Als ouders psychische stoornissen hebben, lopen de kinderen aanzienlijk meer kans om met problemen in de opvoeding te worden geconfronteerd. De provincie Gelderland wil kinderen in zulke gezinnen beter beschermen. Daartoe dient het protocol dat voorziet in vroegtijdige signalering van risico’s voor kinderen en betere informatie-uitwisseling tussen de geestelijke gezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg Gelderland, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de Raad voor de Kinderbescherming.

Dit rapport bevat het tweede deel van de evaluatie naar die nieuwe werkwijze. Nagegaan is of de preventie van problemen in de provincie is verbeterd, of de uitwisseling van gegevens tussen de instellingen is verbeterd en hoe de werkwijze wordt ervaren.

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: