Zorgen over wonen

Handelingskader ten behoeve van kwetsbare groepen op de woningmarkt
PublicatiesGepubliceerd op: 21-12-16
Veel mensen zoeken woonruimte. Niet om zich te verbeteren maar omdat hun woning niet geschikt is of omdat ze nu géén woonruimte hebben. Ze doen een beroep op een afnemend aandeel vrijkomende woningen want de mutatiegraad van woningen in Nederland is lager dan ooit.

De extramuralisering van de GGZ en het beschermd wonen komt daar nog bij. Dit zal gaan leiden tot meer personen die met enige of veel begeleiding aan huis in de wijk gehuisvest gaan worden. En dit gebeurt sowieso al vanwege de vergrijzing van de huurderspopulatie van corporaties. In dit advies schetsen we een handelingskader voor woningcorporaties, zorginstellingen en gemeente om mensen met een beperkte eigen regelkracht woonruimte te helpen vinden.

Thema's

Deel deze publicatie op: