Zo zijn we niet getrouwd

Een onderzoek naar omvang en aard van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap
PublicatiesGepubliceerd op: 17-09-14
Het Verwey-Jonker Instituut heeft, samen met de Universiteit Maastricht en Femmes for Freedom, een omvangschatting gemaakt van het aantal gevallen van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap in Nederland over het jaar 2011 en 2012. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In het rapport ‘Zo zijn we niet getrouwd’ valt te lezen dat de minimale ondergrens (gebaseerd op feitelijke registraties) achtereenvolgend voor huwelijksdwang op 181 zaken ligt, voor achterlating op 178 zaken en voor huwelijkse gevangenschap ligt de ondergrens op 140 zaken. Betrokken professionals maakten vervolgens een geschatte boven- en ondergrens van de totale omvang, dus ook de gevallen die niet bij instanties zijn geregistreerd. Voor huwelijksdwang bedroeg deze schatting tussen de 674 en 1914 gevallen, voor achterlating wordt er een schatting gemaakt van tussen de 364 en 1631 gevallen en voor huwelijkse gevangenschap ligt de marge tussen de 447 en 1687 gevallen.

Complexe problematiek

Het valt niet uit te sluiten dat de daadwerkelijke aantallen hoger liggen. “De problematiek speelt zich merendeels achter gesloten deuren af. Niet iedereen maakt melding van dergelijke zaken, al was het maar uit loyaliteit met de eigen familie. Het is hierdoor moeilijk om concrete cijfers boven water te krijgen. Ook hanteren instanties verschillende definities van de problematiek, iets wat onderzoek eveneens compliceert”, stelt de betrokken onderzoeker Eliane Smits van Waesberghe.

Tot op heden was er voor Nederland geen omvangschatting van de problematiek beschikbaar. De gebruikte methodiek, de zogenoemde educated guess, heeft dit mogelijk gemaakt. Ook is dit de eerste keer dat er onderzoek is gedaan naar de samenhang van de drie thema’s van huwelijksdwang, achterlating in land van herkomst en huwelijkse gevangenschap.

Aanbevelingen

Op basis van de bevindingen is het volgens het Verwey-Jonker Instituut van belang de problematiek te blijven monitoren. Ook pleit zij voor het (beter) opleiden van professionals, zodat zij slachtoffers gerichter kunnen ondersteunen.

Onderzoekers

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: