Zelfsturing en inzet ervaringsdeskundigheid. Een onderzoek onder OGGz-cliënten in de dagbesteding

Een onderzoek onder OGGz-cliënten in de dagbesteding
PublicatiesGepubliceerd op: 18-02-16
Van medio 2013 tot eind 2014 liep in Amsterdam de Pilot dagbesteding (O)GGz. Met het oog op de toekomst werd daarin verkend hoe het Amsterdamse dagbestedingsaanbod effectiever, efficiënter en klantgerichter kon worden georganiseerd. Belangrijkste pijlers waren de mate waarin deelnemers zelf vorm kunnen geven aan hun eigen behandeltraject en dagbesteding (zelfsturing). En het binnen de dagbesteding inzetten van ervaringskennis van deelnemers voor het ondersteunen van andere deelnemers (inzet van ervaringsdeskundigheid).

Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde de pilot met hulp van de cliënten zelf. Dit verhoogt de kwaliteit, want juist zij krijgen gemakkelijker contact met de onderzoeksgroep. En het draagt bij aan hun eigen empowerment. Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers aan dagbesteding ervaren dat zowel zelfsturing als de inzet van ervaringsdeskundigheid een positieve uitwerking heeft op bijvoorbeeld hun zelfvertrouwen en motivatie voor zowel deelname aan de dagbesteding als om te werken aan eigen herstel. Ook blijkt dat de aanbieders van het dagbestedingsaanbod in de pilot hun beloftes over zelfsturing en inzet ervaringsdeskundigheid grotendeels hebben waargemaakt. In dit rapport wordt omschreven hoe de pilot is verlopen en wat de opbrengsten waren. Daarnaast bevat het een aantal aanbevelingen hoe voorzieningen de zelfsturing en inzet van ervaringsdeskundigheid kunnen vergroten.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: