Woon-, zorg- en welzijnswensen van Marokkaanse ouderen

Vraaggericht werken aan voorzieningen voor Marokkaanse ouderen in Gouda en Schoonhoven
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02
Gouda en Schoonhoven hebben een relatief omvangrijke populatie van Marokkaanse ouderen. Deze ouderen worden langzamerhand meer afhankelijk van zorg. Zij kunnen een beroep doen op zorg- en welzijnsvoorzieningen, maar doen dat vaak niet. De gemeente Gouda en Schoonhoven willen meer inzicht in de redenen daarvoor, zodat ze de woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen beter kunnen afstemmen op de vraag en de behoefte van Marokkaanse ouderen.

Daarom hebben de gemeentes en de betreffende organisaties het Verwey-Jonker Instituut gevraagd een duidelijk beeld te geven van de problemen en wensen van oudere Marokkanen in Gouda en Schoonhoven.

In dit onderzoek zijn door groepsgesprekken met Marokkaanse ouderen en hun kinderen de woon- zorg- en welzijnswensen geïnventariseerd. De meeste ouderen werden voor de eerste keer bevraagd over hoe zij in Nederland oud willen worden. De onderzoeksresultaten geven inzicht in de specifieke problemen van deze ouderen en de dilemmas waar zij en hun kinderen mee geconfronteerd worden.
Ook zijn er gesprekken gevoerd met aanbieders van woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen. Zij geven hun visie op een mogelijke aanpak van de gebrekkige aansluiting van vraag en aanbod. Daarnaast hebben de onderzoekers een verkenning uitgevoerd naar projecten van allochtone ouderen in het land, die aanknopingspunten biedt voor mogelijke oplossingen.

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: