Wijkraden op proef

Evaluatie functioneren Utrechtse wijkraden
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-03
In deze rapportage staan het perspectief van de wijkraden zelf en hun toekomstverwachtingen centraal. In 2002 zijn in Utrecht wijkraden ingesteld. Ze vormen een belangrijk onderdeel van de vernieuwde Utrechtse wijkaanpak. Via de wijkraden moeten bewoners meer invloed krijgen op het gemeentelijk beleid voor de wijken. In de rapportage ‘Wijkraden op proef’ wordt het functioneren van de wijkraden op verscheidene aspecten beschreven.

De rapportage gaat vooral in op de proceskant van het werk van de wijkraden: Hoe zijn de wijkraden samengesteld? Hoe is het uitbrengen van adviezen verlopen? Hoe is de gemeente hiermee omgegaan en hoe zijn de contacten van de wijkraden met de wijkbewoners? Welke rol speelt de zogeheten wijkraadpleging?

Het integrale rapport over de wijkaanpak bevat een evaluatie van de wijkraden en wijkraadpleging, en onderdelen over de wijkwethouder en raadscommissie voor de wijk. Dit rapport heet ‘De oogst van twee jaar wijkaanpak.’

Op de website van het Verwey-Jonker Instituut vindt u onder Conferenties, DEMOS, andere interessante documenten over de bevordering en innovatie van bewonersparticipatie en bestuurlijke vernieuwing in Europese steden. Ze maken deel uit van het DEMOS-onderzoeksprogramma dat in 2004 werd afgerond met een conferentie.

DEMOS staat voor democratic participation in urban governance. In dit crossnationale project zijn experimenten uitgevoerd en geëvalueerd met interactief bestuur. Daarbinnen vonden in Utrecht verschillende experimenten plaats met interactief bestuur, zoals de Utrechtse wijkaanpak, wijkbestedingen, wijkoverleggen en het referendum.

Onderzoekers

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: