Wijkgericht en intensief ondersteunen bij integratie op de arbeidsmarkt

Tussenrapport over onderzoek naar de VIA-pilot in Enschede
PublicatiesGepubliceerd op: 01-07-21
Met het programma ‘Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt’ (VIA) van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid wordt in acht pilots onderzocht wat werkt om de arbeidsmarktpositie van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in Nederland te verbeteren. Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar de VIA-pilot in Enschede, waar bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt deelnemen aan een wijkgericht en intensief begeleidingstraject.

Deze tussenrapportage heeft betrekking op de uitkomsten van het onderzoek tot en met januari 2021. We gaan in op een aantal aspecten waar deelnemers en professionals positief over zijn, en die ervoor zorgen dat deelnemers stappen zetten richting participatie. Daarnaast komen reflecties en suggesties van de onderzoekers aan bod.

Onderzoekers

 • Kirsten TinnemansOnderzoeker
 • Marlinda van der HoffOnderzoeker

Met medewerking van

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

 • Buurten en leefbaarheid

  We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

  Meer over dit thema
 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: