Wijken verduurzamen in turbulente tijden

Een verkenning in vijf steden
PublicatiesGepubliceerd op: 26-10-23
De afgelopen jaren volgden onverwachte ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Van een pandemie tot een oorlog en van een energiecrisis tot de val van het kabinet Rutte IV. Zulke ontwikkelingen hebben effect op het leefklimaat in kwetsbare wijken. In veel van deze wijken wordt hard gewerkt aan de energietransitie, waarbij de verduurzaming van de wijk vaak wordt gezien als kans om de wijk leefbaar, veilig en toekomstbestendig te maken. Wat betekenen crises en transities voor de wijkgerichte transitie naar aardgasvrij?

Platform31, het Verwey-Jonker Instituut, en Nyenrode Business Universiteit onderzochten vijf wijkaanpakken die proberen om zowel de duurzaamheid als de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Hoe ging men in deze aanpakken om met onverwachte en ongeplande ontwikkelingen, zoals de pandemie en de energiecrisis? Hierbij is ingezoomd op vier thema’s:

  1. Energiecrisis
  2. Gevoelens van onbehagen en afnemend vertrouwen
  3. Economische onrust
  4. Beleidscontext in beweging

Onderzoekers

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: