Wie doet wat aan armoedebestrijding in Roosendaal?

Samenspel of gescheiden wegen in beleid en praktijk
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
De gemeente Roosendaal zet in op een effectief samenhangend armoedebeleid voor de minima. Als eerste stap hiervoor heeft het Verwey-Jonker Instituut het aanbod voor deze groep geïnventariseerd. Uit de gesprekken met ambtenaren en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in Roosendaal blijkt dat het geven van handen en voeten aan een samenhangender armoedebeleid nog in de kinderschoenen staat. Meer expliciete aandacht voor de minima is nodig. Het gaat erom nog meer de mensen die in armoede en isolement verkeren, te bereiken.

Voor meer samenhang in het armoedebeleid hebben de onderzoekers een netwerkaanpak en  armoedebeleid uitgewerkt. De beoogde flexibele netwerkstructuur voorziet in het opzetten van netwerken binnen de gemeente Roosendaal. Het doel is om in samenspel het armoedebeleid in de gemeente effectiever aan te pakken.

Onderzoekers

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

Deel deze publicatie op: