Werken met NAH

Een verkennend onderzoek naar jongeren met niet-aangeboren hersenletsel in Nederland
PublicatiesGepubliceerd op: 22-11-18
Een grote groep jongeren in Nederland heeft te maken met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Met subsidie van FNO voerde het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek uit naar de omvang van de groep jongeren met NAH en de uitdagingen die zij ervaren op school en op de arbeidsmarkt.

Van ongeveer 50.000 jongeren is bekend dat zij te maken hebben met NAH. De gevolgen voor kansen op school en op de arbeidsmarkt zijn divers. Schools leren gaat soms moeilijk samen met de gevolgen van NAH, waardoor jongeren een achterstand opbouwen. Jongeren met NAH krijgen gedurende hun levensloop te maken met een gebrek aan kennis over hun (on)vermogen bij docenten en later de werkgever.

De diversiteit en onvoorspelbaarheid van de gevolgen van NAH maakt het voor docenten, werkgevers en jongeren zelf moeilijk in te schatten wat een jongere met NAH wel en niet kan. Overdracht van kennis, creëren van passend werk, realistische verwachtingen bij de jongeren en steun van ouders, werkgevers en zorgprofessionals kunnen bijdragen aan de kansen van jongeren met NAH op de arbeidsmarkt.

De resultaten van deze rapportage worden gebruikt in vervolgonderzoek naar oplossingsrichtingen voor jongeren met NAH en hun kansen op de arbeidsmarkt.

Onderzoekers

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: