Werken met culturele diversiteit

Een handreiking voor professionals
PublicatiesGepubliceerd op: 24-03-20
In deze handreiking van Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) gaan we in op hoe professionals die werken met jeugdigen en gezinnen om kunnen gaan met culturele diversiteit. De handreiking is vooral geïnspireerd op de werkpraktijk en ervaringen van Amsterdamse Ouder- en Kindteams, maar is ook relevant voor medewerkers van wijkteams of jeugdhulpinstellingen.

De handreiking laat zien wat bij het Ouder- en Kindteams Amsterdam wordt verstaan onder werken met culturele diversiteit, wat daarbij belangrijk is volgens collega’s en onderzoek, en wat er eventueel bij kan helpen.

Deze handreiking bestaat uit twee delen:
Deel 1 is bedoeld voor Ouder- en Kindteams Amsterdam en andere wijkteams:

 • Wat is werken met culturele diversiteit en waarom is het belangrijk? (§1)
 • Wat moet ik ervoor kunnen en weten? (§2)
 • Hoe doe ik het in de praktijk (o.a. inspiratie van collega’s)? (§3)
 • Wat kan ik er bij inzetten (methodes en instrumenten)? (§4)
 • Hoe goed kan ik het al? (zelfevaluatie-instrument) (§5)

Deel 2 bevat een advies aan Ouder- en Kindteams Amsterdam over maatregelen die ervoor zorgen dat (leren) werken met culturele diversiteit goed wordt gewaarborgd in de organisatie. Het advies is gericht aan het programmateam en de directie van Ouder- en Kindteams Amsterdam.

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Sociaal domein

  We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: