Werken aan weerbaarheid van Haagse leerlingen

Een evaluatie van de projecten VIP, MIJ en MIJ (jr.)
PublicatiesGepubliceerd op: 18-11-21
In de interventies ‘VIP’ en ‘Mij (jr.)’ worden jongeren en kinderen in het Haagse onderwijs weerbaarder gemaakt tegen invloeden met een mogelijke radicaliserende of polariserende werking. De jongeren gaan tijdens het project aan de slag met belangrijke thema’s als identiteit, grondrechten en hoe zij zich verhouden tot anderen. A.G. Advies, RadarAdvies en het Verwey-Jonker Instituut evalueerden deze projecten.

VIP, Mij en Mij jr. leveren een belangrijke bijdrage aan het versterken van de weerbaarheid van Haagse jongeren. De projecten hebben een positief effect op de kennis en de houding van deelnemers op fundamentele thema’s als identiteit, diversiteit en de Nederlandse Grondwet. Tegelijkertijd is er winst te behalen op het gebied van onder andere structuur en gedragsverandering. In het rapport doen we aanbevelingen voor de verdere doorontwikkeling van de interventies.

Voor de evaluaties is gebruik gemaakt van de ‘Toolkit evidence based werken ter preventie van radicalisering’ van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van SZW en de NCTV. We hebben o.a. onder 616 Haagse jongeren een vragenlijst afgenomen, met 41 leerlingen gesproken en bij 14 lessen geobserveerd. De toepassing van de ‘Toolkit evidence based werken’ geeft hele concrete handvatten voor het vergroten van de effectiviteit van de interventies.

Onderzoekers

Thema's

 • Polarisatie en verbinding

  Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: