Werken aan het vertrouwen tussen jongeren en politie

Eerste lessen uit de jeugd-verbindingsdagen
PublicatiesGepubliceerd op: 16-01-19
Het is belangrijk dat jongeren vertrouwen hebben in de instituties in onze samenleving. Uit eerder onderzoek van KIS blijkt dat bepaalde groepen jongeren weinig vertrouwen hebben in de politie. Hoe kan de relatie tussen politie en jongeren worden verbeterd? Wat werkt en wat niet?

In deze verkenning is een interventie van het programma Politie van Iedereen onderzocht, de jeugd-verbindingsdagen. De verkenning geeft een eerste indruk van de werking van de criteria in de praktijk, en de lessen die hieruit getrokken kunnen worden. Uit de verkenning blijkt dat de criteria ‘gelijkwaardigheid’, ‘het serieus nemen en respecteren van jongeren’ en ‘ontmoeting in ‘vredestijd”  succesvol zijn toegepast en belangrijk zijn voor interventies. Winst valt vooral nog te behalen door een nauwere betrokkenheid van jongeren bij de interventie en een concretere uitleg aan agenten over de manier waarop zij het gesprek met jongeren kunnen aangaan. We doen suggesties om dit te bereiken.

Eerder verscheen hierover een handreiking waarin 25 criteria voor interventies zijn geformuleerd.

978-90-5830-926-6
29 pag
2019

Download via KIS

Onderzoekers

  • Maaike van Kapel
Deel deze publicatie op: