Weerbaar tegen discriminatie

Werkzame elementen van weerbaarheidstrainingen tegen discriminatie voor jongeren met een migratieachtergrond
PublicatiesGepubliceerd op: 16-07-18
Bijna de helft van de jongeren in Nederland met een migratieachtergrond ervaart discriminatie op basis van hun etnische en culturele achtergrond. Discriminatie kan negatieve gevolgen hebben voor zowel de fysieke en mentale gezondheid als de identiteitsontwikkeling. Deze publicatie heeft tot doel professionals beter zicht te geven op ‘wat werkt’ in het weerbaar maken van deze jongeren.

Op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met ontwikkelaars en uitvoerders van weerbaarheidstrainingen heeft het Kennisplatform Inclusief Samenleven inzichtelijk gemaakt welke elementen bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid van jongeren tegen discriminatie. In de literatuur komt naar voren dat inhoudelijke werkzame elementen bestaan uit het versterken van bepaalde assets van jongeren (bronnen in henzelf) en de toegang tot bepaalde resources (bronnen om hen heen).

Om de assets van jongeren te versterken, werken weerbaarheidstrainingen veelal met elementen die aansluiten bij het versterken van empowerment. Methodisch werkzame elementen van empowerment zijn bijvoorbeeld ervaringskennis, eigen kracht, zelfregie en peer support. Verder is de inzet van diverse werkvormen een belangrijk methodisch werkzaam element: het stimuleert actief leren en reflecteren. Voorbeelden van deze werkvormen zijn kennisoverdracht, reflectieve oefeningen en groepsdiscussies.

De belangrijkste resultaten zijn gebundeld in een infographic.

36 pag
2018

Download via KIS

Onderzoekers

Met medewerking van

  • Mellouki Cadat-Lampe

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: