Weerbaar opvoeden tegen radicalisering

Beschrijving, onderbouwing en praktijkevaluatie van een preventieve aanpak van radicalisering onder islamitische jongeren
PublicatiesGepubliceerd op: 29-06-17
Deze preventieve aanpak van radicalisering onder islamitische jongeren richt zich op moeders. Hoe kunnen zij hun islamitische kinderen weerbaar opvoeden, zodat ze minder vatbaar zijn voor radicalisering? De aanpak is beschreven, onderbouwd en in de praktijk geëvalueerd.

De aanpak Weerbaar opvoeden tegen radicalisering van Stichting Attanmia bestaat uit de training Weerbaar opvoeden en het traject Opvoedambassadeurs. De focus van de training ligt op het creëren van bewustzijn bij moeders over hun invloed op de ontwikkeling en weerbaarheid van hun kinderen. Door middel van de training verkrijgen zij kennis over onderwerpen die met islamitische radicalisering samenhangen en worden hen praktische vaardigheden aangeleerd die de moeders kunnen helpen bij de opvoeding.

In het traject Opvoedambassadeurs worden moeders getraind in het voeren van vertrouwelijke gesprekken met andere moeders over opvoedvragen. Opvoedambassadeurs zoeken persoonlijk contact met vrouwen die ‘moeilijk bereikbaar’ zijn (sociaal geïsoleerd of de Nederlandse taal niet goed machtig) en helpen hen met gezinsproblematiek, waaronder radicalisering en huiselijk geweld.

In dit rapport staat de aanpak beschreven en onderbouwd. We gaan in op de methodieken die de interventie gebruikt en we beschrijven de waardering en opbrengsten die de deelnemende moeders hebben ervaren. Tot slot staan ook de verschillende praktische zaken en randvoorwaarden beschreven die nodig zijn om de aanpak te kunnen faciliteren en uitvoeren.

ISBN 978-90-5830-820-7
40 pag
2017

Download via KIS

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Polarisatie en verbinding

  Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: