‘Wat ga je doen?’

Een beeld van Participatie & Werk in opvangvoorzieningen 2011-2013
PublicatiesGepubliceerd op: 04-11-14

Maarten Davelaar
Freek Hermens

Met medewerking van:
Marleen van der Kolk

Volledige tekst

Samenvatting

2014

ISBN 978-90-5830-646-3
105 pag. € 9,50

Naar persbericht

Een beeld van Participatie & Werk in opvangvoorzieningen 2011-2013

Met als doel om cliënten van maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en begeleid en beschermd wonen optimaal te laten participeren in de samenleving, heeft de Federatie Opvang een meerjarenprogramma Meedoen opgesteld. Een deelproject van dit programma richtte zich tussen 2011 en begin 2014 specifiek op Participatie & Werk. Niet alleen een uitstroom naar betaalde arbeid wordt beoogd, maar ook elke andere vooruitgang die leidt tot meer deelname aan de samenleving. Als middel om dit doel te bereiken worden onder andere laagdrempelige dagactiviteiten binnen de eigen opvang, vrijwilligerswerk elders en investeren in basisvaardigheden ingezet. Dit rapport brengt in beeld welke veranderingen in de aandacht voor Participatie & Werk hebben plaatsgevonden bij opvanginstellingen die zijn aangesloten bij de Federatie Opvang. De focus lag binnen dit onderzoek op het aanbod van de instellingen, wat het bereik hiervan is en hoe zij samenwerken met gemeenten en andere partijen. Daarnaast komen de kansen en knelpunten, die zowel de instellingen als cliënten ervaren, aan bod.

over-ons/pers/2014/hardnekkige-problemen-belemmeren-opvangclienten-bij-participatie-in-de-maatschappij-

Onderzoekers

Thema's

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: