Waarom kiezen relatief weinig studenten met een migratieachtergrond voor een pabo-opleiding?

Een verkennende studie naar verklaringen voor de relatief lage instroom en mogelijke oplossingsrichtingen
PublicatiesGepubliceerd op: 21-12-20
In Nederland is er een tekort aan leerkrachten in het primair onderwijs. De instroom van studenten met een migratieachtergrond op de pabo is relatief laag in vergelijking met studenten zonder een migratieachtergrond. Wanneer pabo’s meer studenten van deze groep aantrekken, zou dit een aanvullende bron van nieuwe leerkrachten kunnen zijn. In dit verkennende kwalitatieve onderzoek hebben we gekeken naar verklaringen en oplossingsrichtingen voor de relatief lage instroom van studenten met een migratieachtergrond op de pabo.

We zijn in gesprek gegaan met tien onderwijsprofessionals over initiatieven die de instroom van studenten met diverse kenmerken, waaronder een migratieachtergrond, verhogen. Daarnaast hebben we met achttien (oud) pabo-studenten met een migratieachtergrond gesproken om na te gaan waarom zij voor de pabo hebben gekozen. Daarnaast hebben we de (oud) pabo-studenten gevraagd wat zij als verklaringen zien voor het relatief lage percentage studenten met een migratieachtergrond en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn om de instroom te verhogen. Tot slot hebben we een expertmeeting georganiseerd, om de resultaten te verdiepen en na te denken over aanbevelingen.

Onderzoekers

Thema's

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

Deel deze publicatie op: