Vrouwenhulpverlening en cliënten (in) beweging

Onderzoek naar de integratie van vrouwenhulpverlening en medezeggenschap van patiënten-/bewonersraden in de intramurale GGZ en de wederzijdse beeldvorming
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-96
De VWS Emancipatie Stuurgroep heeft een onderzoek laten verrichten naar de integratie van vrouwenhulpverlening, de participatie van vrouwen via patiënten-/bewonersraden en de relatie tussen vrouwenhulpverlening en patiënten-/bewonersraden. Uit het onderzoek blijkt dat de participatie van vrouwen in zowel de patiënten-/bewonersraden van de algemeen psychiatrische ziekenhuizen als bewonersraden van de beschermde woonvormen achterblijft bij die van de mannen.

Het onderzoek is gestart met de verwachting dat patiënten-/bewonersraden een negatief beeld zouden hebben over vrouwenhulpverlening. Dit blijkt niet het geval te zijn. Er is sprake van een positieve beeldvorming van vrouwenhulpverlening in de patiënten-/bewonersraden. In de relatie tussen vrouwenhulpverlening en patiënten-/bewonersraden ligt het ‘probleem’ juist bij de vrouwenhulpverleensters. Daarom wordt onder meer aanbevolen:

  • Structurele informatie-uitwisseling tussen vrouwenhulpverleensters en patiënten-/ bewonersraden.
  • De patiënten-/bewonersraad als vast agendapunt op de vergadering van de werkgroepen vrouwenhulpverlening.
  • Vertegenwoordiging van patiënten-/bewonersraadsleden in de werkgroepen vrouwenhulpverlening.
  • De patiënten-/bewonersraad betrekken bij themabijeenkomsten op het gebied van vrouwenhulpverlening en uitnodigen voor symposia, congressen e.d.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: