Vrijwillig, effectief en efficiënt

Handreiking voor de inzet van vrijwilligers bij schuldhulpverlening
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Gemeenten kunnen bij het ontwerpen van beleid rond de komende Wet gemeentelijke schuldhulpverlening meer vrijwilligers gaan inschakelen. Deze handreiking levert een bijdrage aan de visievorming en het beleid van gemeenten bij de inzet van vrijwilligers in de schuldhulpverlening. De handreiking richt zich daarbij vooral op de regierol van gemeenten.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft de lessen in deze handreiking verzameld tijdens het evalueren van 24 projecten die naar aanleiding van initiatieven van leden van de Tweede Kamer (amendement van Spekman en de motie van Ortega-Martijn) zijn uitgevoerd. Met deze handreiking kunnen gemeenten en maatschappelijke organisaties gebruik maken van de ervaringen die in deze projecten zijn opgedaan.

Op basis van de evaluatie is ook een apart evaluatieonderzoek uitgebracht.

Met medewerking van

  • Wilco Kroes
  • Diane Bulsink
  • Jessica van den Toorn
  • Malou Brauers

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

Deel deze publicatie op: