Vriendschap opent een nieuwe wereld

Onderzoek naar Best Buddies projecten voor Turkse en Marokkaanse jongeren met een lichte verstandelijke beperking
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Best Buddies Nederland wil het leven van mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) verrijken door vriendschap. Deze non-profitorganisatie koppelt jonge mensen met een verstandelijke beperking in een een-op-een vriendschapsrelatie aan studentvrijwilligers. Best Buddies bereikt echter nauwelijks allochtone jongeren. De organisatie wil een beter inzicht verwerven in de betekenis die zij zou kunnen hebben voor allochtone jongeren met een LVB.

Het Verwey-Jonker Instituut deed onder andere literatuuronderzoek, sprak met experts en interviewde jongeren – mogelijk dankzij de Helffer Kootkar prijs van het Oranje Fonds. Dit rapport beschrijft de leefsituatie van Turkse en Marokkaanse jongeren met een lichte verstandelijke beperking en de mogelijke behoefte aan maatjes. Hiernaast volgen er aanbevelingen voor Best Buddies: hoe kunnen zij ervoor zorgen dat allochtone jongeren meer gebruik gaan maken van hun aanbod?

 

Onderzoekers

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: