Voortijdige Schoolverlaters in de gemeente Arnhem

Achtergronden, kennis, inzet en toekomst
PublicatiesGepubliceerd op: 28-05-20
Ondanks investeringen vanuit de overheid is het aantal vroegtijdige schoolverlaters het afgelopen jaar gestegen. Dit zijn jongeren tot 23 jaar die geen startkwalificatie (havo-, vwo- of mbo-2 diploma) hebben gehaald en geen opleiding volgen. Het Verwey-Jonker Instituut deed in opdracht van de gemeente Arnhem onderzoek naar voortijdige schoolverlaters in Arnhem. Dit onderzoek dient als basis voor een nieuw lokaal plan dat de gemeente gaat ontwikkelen om het percentage vroegtijdige schoolverlaters in Arnhem terug te dringen.

In het onderzoek gaan we allereerst in op de beleidscontext en cijfers omtrent voortijdig schoolverlaten (vsv). Vervolgens wordt de (internationale) literatuur over vsv erop nageslagen en zetten we op een rij wat er over de oorzaken en interventies bekend is. Ook brengen we de huidige Arnhemse inzet op vsv in kaart. We gaan in op het toekomstig vsv-beleid en geven daarbij enkele uitgangspunten die de gemeente kan gebruiken voor een toetsingskader bij het beoordelen van subsidieaanvragen voor projecten rond vsv.

Onderzoekers

Thema's

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: