Voorlichting voor en door vluchtelingen

Randvoorwaarden voor een succesvolle opzet
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-03
Dit rapport is het verslag van fase 1 van het project Gezond Talent: gezondheids- en opvoedingsvoorlichting voor en door (hoog opgeleide) vluchtelingen. Gezond Talent is een samenwerkingsproject van het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), Pharos, Kenniscentrum Vluchtelingen en Gezondheid en het Verwey-Jonker Instituut.

In deze rapportage wordt nagegaan welke afwegingen te maken zijn bij het opzetten van een succesvolle voorlichting voor en door vluchtelingen. Daarbij is steeds de gedachte dat zowel de einddoelgroep (vluchtelingen en asielzoekers) als de op te leiden vluchtelingen baat moeten hebben bij het traject.

Dit rapport brengt de randvoorwaarden voor een succesvolle opzet van voorlichting voor en door (hoog opgeleide)vluchtelingen in kaart aan de hand van de volgende onderwerpen:

 1. Einddoelgroep (vluchtelingen en asielzoekers die gebaat zouden kunnen zijn bij voorlichting);
 2. Doelgroep (de op te leiden vluchtelingenvoorlichters);
 3. Voorlichting;
 4. Organisatie van de training;
 5. Doorstroommogelijkheden;
 6. Bezoldiging.

Het rapport sluit af met conclusies waarin de randvoorwaarden in hun onderlinge samenhang geschetst worden en met een checklist ten behoeve van de projectgroep van Gezond Talent.

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: