Voorkomen van radicalisering: óók een pedagogische opdracht!

PublicatiesGepubliceerd op: 24-10-14
Trees Pels betoogt in dit artikel dat er veel aanwijzingen zijn voor risico’s en beschermende factoren in de opvoeding die zeer relevant zijn voor de preventie van radicalisering. Pels gaat in op de inzichten die de (Nederlandse) literatuur biedt, toegespitst op de opvoeding van moslimjongeren.

Begonnen wordt met de opvoeding in het gezin, dan volgen de opvoedingscontexten van moskee, school en de bredere pedagogische civil society. Op basis hiervan volgt een aanzet voor mogelijke beleidsacties.

7 pag
2014

Download via KIS

Thema's

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: