Voor het evenwicht van kwetsbare inwoners

Deelonderzoek effectevaluatie van het programma kwaliteit van de samenleving
PublicatiesGepubliceerd op: 25-10-17
In het programma Kwaliteit van de Samenleving is in 43 proeftuinen geëxperimenteerd met innovatieve aanpakken rond participatie, preventie en integrale ondersteuning. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde in 36 proeftuinen de effecten van deze aanpakken op inwoners van verschillende gemeenten in Zuid-Holland.
Veel gemeenten en professionals willen aansluiting bij de leefwereld van inwoners. In de proeftuinen zijn hiertoe belangrijke stappen gezet.

Dit deelonderzoek ‘Voor het evenwicht van kwetsbare inwoners’ is onderdeel van een drieluik. Movisie voerde de procesevaluatie van het programma Kwaliteit van de Samenleving uit en Nivel evalueerde de aansturing van de proeftuinen.

Een gezamenlijk eindrapport is verschenen onder de titel: “Samen innoveren. Eindverslag evaluatieonderzoek Programma Kwaliteit van de Samenleving”.

Daarnaast is er een eindverslag van elk van de 43 proeftuinen onder de titel: “Samen innoveren. Eindverslag van 43 proeftuinen”.

Kijk voor meer informatie op de website van JSO.

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: