Voel je thuis op straat!

Nulmeting onder kinderen, jongeren, bewoners en winkeliers Amsterdam Tuindorp Nieuwendam/Purmerplein
PublicatiesGepubliceerd op: 06-12-08
De grootste uitdaging van Thuis op Straat is de straat en de wijk teruggeven aan iedereen die daar recht op heeft. Jong en oud. Om dit te bereiken, werkt Thuis op Straat in de wijk aan veiligheid, prettig gedrag en een vriendelijk en fatsoenlijk speelklimaat. Een ontspannen klimaat waar positief gedrag wordt beloond en negatief gedrag wordt aangepakt.

Aan de start van iedere Thuis op Straat-praktijk gaat een nulmeting vooraf. Voorliggend rapport biedt een verslag van de nulmeting in Amsterdam Tuindorp Nieuwendam / Purmerplein. Voor het onderzoek is een enquête gehouden onder kinderen, jongeren, bewoners en winkeliers. Uit het onderzoek blijkt dat er meer en betere speelplekken gewenst zijn. Bovendien zijn speelvoorzieningen soms vies, terwijl de pleintjes soms slecht zijn ingericht op sport en spel. Daarnaast bestaat er behoefte aan meer activiteiten voor kinderen en jongeren, en aan een organisatie die deze activiteiten organiseert.

De nulmeting biedt concrete handvatten voor Thuis op Straat: het organiseren van gezellige en veilige activiteiten, het toezien op het schoon- en heelhouden van de speelvoorzieningen, het toezien op onderling gedrag tussen kinderen en het aanspreken van kinderen en jongeren die overlast veroorzaken.

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: