Vitaliteit versterkt

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-06

Vitaliteit versterkt

Bestellen: Woonbron Delfshaven, Rotterdam

Drs. Maarten Davelaar
Drs. Astrid Huygen
Henk Jan van Daal

Volledige tekst (pdf)

2006

26 pag.

Naar persbericht

ABCD-aanpak voor de sociale en economische kansen van Oud-Delfshaven

In Rotterdam investeert woningcorporatie Woonbron in een zogeheten kwetsbare buurt: Oud-Delfshaven. Deze sociale verantwoordelijkheid krijgt een nieuwe invulling met de methode Asset Based Community Development (ABCD): enerzijds problemen oplossen, anderzijds vitaliteit creëren. Niet alleen door samenlevingsopbouw, maar ook door buurt(-economische) activering. Een juist samenspel tussen burgers, organisaties in de civil society, maatschappelijke stakeholders en de overheid, is daarbij essentieel. Het Verwey-Jonker Instituut heeft met de ABCD-methode de sociografie, sociale kaart, sociale netwerken en competenties in kaart gebracht. Ook zijn de effecten van ABCD nagegaan: hoe ervaren bewoners de vitaliteit en status van de buurt, hoe beïnvloedt het de informele sociale infrastructuur en hun zelfwaardering? Het onderzoek biedt lessen voor het toepassen van de economische invalshoek in samenhang met de sociale.

Zie ook http://www.wmotogo.nl

http://www.woonbron.nl, actueel/persberichten/2006/abcd_aanpak_in_oud_delfshaven_veelbelovend, http://wmotogo.nl/

Onderzoekers

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: